Generalforsamling 24. februar 2019

Fladså Tennis' årlige generalforsamling blev afviklet søndag formiddag startende med morgenkomplet. Dirigent Helmer Jacobsen styrede derefter de fremmødte medlemmer gennem generalforsamlingen med sikker røst og hånd.

Der var genvalg til alle 6 poster, som var på valg i bestyrelsen.

Regnskabet viste et lille overskud, som bl.a. skyldes skift af forsikringsselskab.

Muligheden for et automatisk vandingsanlæg blev drøftet efter ønske fra bestyrelsen - det blev enstemmigt besluttet, at der arbejdes videre på ansøgninger af fondsmidler.

Formand Marianne Birkekær takkede siddende medlemmer for arbejdet i bestyrelsen. Der blev også rettet en stor tak til de mange frivillige kræfter, som hjælper foreningen året igennem.

Generalforsamling 4. februar 2018

Fladså Tennis afviklede den årlige generalforsamling søndag formiddag med morgenbord  efterfulgt af den primære årsag til træf i klubhuset, hvor mange af foreningens seniormedlemmer mødte op til debat, som dirigent Hans Hansen trygt og sikkert styrede igennem.

Kasserer Jette Dambæk valgte at træde ud af bestyrelsen efter 10 år - bestyrelsen takkede Jette for hendes store indsats med en gave.

Jens B. Hansen blev valgt til ny kasserer, Jette Dambæk blev valg til revisor, Steen Genckel blev valgt til revisorsuppleant for 1 år. Derudover var der genvalg til de tre øvrige poster som var på valg.

Regnskabet viste et lille overskud som primært skyldes en lille tilgang i medlemmer samt mindre forbrug af materialer. 

Formand Marianne Birkekær takkede siddende medlemmer for arbejdet i bestyrelsen og ønskede alle nyvalg velkommen i bestyrelsen. Der blev også rettet en stor tak til de mange frivillige kræfter, som hjælper foreningen året igennem.

Forårsklargøring 2017

Kære medlemmer !

Den 1. forårsmåned har ramt os, hvilket er ensbetydende med, at banerne i Lov forsigtigt skal betrædes ifm. klargøring til standerhejsning tirsdag d. 25. april 2017; nærmere herom følger ;o)

Klargøringen er fastsat til:

1./2. april

8./9. april

22./23. april

- alle dage fra kl. 10.00-12.00 !

Jeg vil meget gerne bede om jeres tilbagemelding på, hvorvidt og hvilke af ovennævnte dage I har mulighed for at hygge jer et par timer i selskab med andre go´e mennesker !

Ifm. tilsagn må I gerne oplyse jeres tlf.nr  så vi har mulighed for at fange jer i tilfælde af afblæsning af træf.

Jeg glæder mig til at høre fra jer ;o)

Go´ weekend !

Pbv.

Fladså Tennis

Lisbeth K. Olsen

Orientering fra generalforsamlingen 2017

- flere nye medlemmer i bestyrelsen

Igen i år afviklede Fladså Tennis den årlige generalforsamling søndag formiddag med morgenbord indledningsvis efterfulgt af den primære årsag til træf i klubhuset, hvor tæt på halvdelen af foreningens seniormedlemmer mødte op til debat, som Helmer trygt, roligt og sikkert førte os igennem efter 1 minuts stilhed for vores formand Jørgen og bestyrelsesmedlem Mie.

Kun 2 blev genvalgt, hvorimod 5 poster blev besat med nyvalg, så der blev rusket godt og grundigt op i "besætningen", som lover godt for fremtiden.

Regnskabet viste et underskud på godt kr. 6.000,00, som primært skyldes nedgang i medlemstallet, der er 40 fordelt på 13 juniorer og 27 seniorer.

Næstformand Lisbeth takkede siddende medlemmer for arbejdet i bestyrelsen og ønskede alle nyvalg velkommen i bestyrelsen. Der blev også rettet en stor tak til de mange frivillige kræfter, som hjælper foreningen året igennem.

(06-03-2017)

 

Anlægget er "pakket ned" for vinteren

Nedrivningsholdet 2016

Et talstærkt arbejdshold stillede til tjeneste lørdag den 29.10.2016 og inden vi fik set os om, kunne vi holde "fyraften" til stående taffel på  terrassen ;o)
TAK - til alle go´e kræfter !

Mindeord

Ingen havde ventet, at den samme flagstang med kun 4 måneders interval skulle bære flaget på halv stang for husets 2 beboere.

Mie Svarre har forladt os og er taget på sin sidste rejse - op til Jørgen, efter et - heldigvis - kort ophold på sygehus pga. sygdom.

Mie var en fast og bestemt støtte for Jørgen, og sammen udgjorde de et stærkt formandspar. Mie var i en årrække formand for Fladså Tennis og efterfølgende/senest bestyrelsesmedlem med særlig fokus på klubbens juniorer, som hun kastede al sin kærlighed på ifm. kompetent træning.

Mie havde en helt særlig evne til at samle de unge mennesker og fik ydermere trukket flere til, således at halvdelen af foreningens medlemmer var juniorer. Fladså Tennis har meget at takke Mie for.

Upåagtet et turbulent år 2016 var Mie ikke længere væk end en SMS eller et telefonopkald, og døren stod altid åben.

Igen gør det sig gældende, at vi har savnet Mie´s fysiske tilstedeværelse på banerne i Lov i sæsonen, der går på hæld, men heldigvis haft glæde af den psykiske.

Vores tanker går til Mie´s nærmeste.

Æret være Mie´s minde.

På arkivsiden bringes det, der tidligere har været på hjemmesidens forside.

"Tirsdags-hyggen" i Fladså Tennis den 21. juni 2016 blev gennemført, men unægtelig i en noget alternativ udgave, idet vi tidligere på dagen modtog meddelelsen om, at vores formand Jørgen Rasmusen desværre havde forladt os.

Vi samledes til sædvanlig tid kl. 18.00 under dejlig blå åben himmel med flaget på halv stang og mindedes Jørgen i stilhed.

Dernæst blev der udvekslet sædvanlige drillerier og bolde på banerne - helt i Jørgen´s ånd og sluttet af på terrassen med kaffe og kage.

Som formand for Fladså Tennis har Jørgen i den grad forkælet os med sin altfavnende og vidtrækkende entusiasme og engagement, ligesom Jørgen´s arbejdsiver er svær at erstatte. Som undertegnede sagde til Jørgen sidste gang, vi snakkede sammen, er det en tung arv at løfte; alt det Jørgen helt naturligt "bare" har taget sig af.

Sådan var Jørgen ! - go´ til at snakke med mennesker, go´ til at skabe kontakter og forbindelser, go´ til at formidle interessen for og oplysningen om kultur og idræt; såvel personligt som via medierne.

Selv her i den sidste tid havde Jørgen overskud til at minde os om detaljer i foreningen.

Vi har savnet Jørgen´s fysiske tilstedeværelse i sygdomsperioden, men heldigvis haft glæde af den psykiske.

Vores tanker går til Jørgen´s nærmeste.

Æret være Jørgen´s minde.

Pfv.

Fladså Tennis

Lisbeth K. Olsen

Standerhejsning 2016

Solen skinnede, temperaturen kunne have været bedre, men mange var mødt op ved standerhejsningen tirsdag den 26. april 2016 for at markere starten på den udendørs sæson 2016. Næstformanden, Lisbeth K. Olsen, gav en kort velkomst hvor hun orienterede om foreningen, klargøring af baner og ikke mindst, hvordan vi skal passe på banerne her i starten af sæsonen, da de er meget sårbare. Efter en velkomstdrik, og lidt mundgodt, blev der spillet tennis en god times tid, hvorefter der var socialt samvær i klubhuset, hvor der bl.a. blev drukket kaffe/te og spist kanelstænger. Flaget kom desværre ikke til tops på grund af manglende flagsnor. (04.05.16)

Populært med morgenkomplet ved generalforsamling

Lene Damgård ny i bestyrelsen Fladså Tennis

Lene Damgård ny i bestyrelsen Fladså Tennis

- Lene Damgård ny i bestyrelsen

 

 

Igen i år afviklede Fladså Tennis den årlige generalforsamling søndag formiddag. Og det viste sig igen at være et populært valg. Næsten halvdelen af foreningens seniormedlemer mødte op. Om det var fordi, der blev startet med morgenkomplet, ved vi ikke, men de tilstedeværende gav i hvertfald udtryk for, at de synes, det var en god ide.
Alle valg var genvalg, med undtagelse af Nadja Bøgeskov, der ikke ønskede genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Lene Damgård.
Regnskabet viste et underkud på godt 10.000,- kr. Det samlede medlemstal var på 48 hvoraf de 17 er juniormedlemmer. 
Formand Jørgen Rasmussen takkede Nadja for arbejdet i bestyrelsen og ønskede Lene velkommen i bestyrelsen. Der belv også rettet en stor tak til de mange frivillige hjælpere, som hjælper foreningen året igennem. Uden deres hjælp kan foreningen ikke eksistere, understregede formanden.            

(08.03.16.)

 

 

 

Generalforsamling med morgenkomplet
I lighed med sidste år, har bestyrelsen besluttet, at den årlige generalforsamling afholdes en søndag. Og det bliver i år søndag den 28. februar kl. 09.30 i klubhuset i Lov.

Vi starter med morgenkomplet, inden vi går i gang med generalforsamlingen. Vi håber, at mange af foreningens medlemmer vil møde op, og være med til at drøfte det forgangne års aktiviteter, men også fremtiden for Fladså Tennis.

På gensyn søndag den 28. februar kl. 09.30.

Med venlig tennishilsen

Bestyrelsen                                                                      04.02.16.

Efterårsklargøring lukkede den udendørs sæson

Tagrenderne blev også set efter og gjort rene. Det klarede Jette Dambæk og Jens B. Hansen

Tagrenderne blev også set efter og gjort rene. Det klarede Jette Dambæk og Jens B. Hansen

Så er den udendørs tennissæson slut for 2015. Den sluttede med efterårsklargøring af hele baneanlægget søndag den 25. oktober. Bane- og vindnet blev taget ned, der blev lagt isoleringsmateriale på linerne, bænke og borde sat i klubhuset og vandslanger rullet sammen og de usynlige rør og vandtanken blev tømt for vand. Tak til den store stab af frivillige hjælpere, der mødte op, og gjorde det muligt, at vi under en time kunne sige tak for hjælpen og slutte under hyggelige former med en kop kaffe og lidt blødt brød til. Vi glæder os til at se Jer alle igen til en ny sæson i 2016. (26.10.15.)

Forenings- og markedsdag i Dagli`Brugsen

Forenings- og markedsdag
i Dagli`Brugsen - Fladså Tennis var med

Dagli`Brugsens årlige forenings- og markedsdag blev afviklet søndag den 4. oktober mellem kl. 12.00 og 16.00. Og Fladså Tennis var med. Vi havde opstillet en pavillon med diverse materialer, der fortalte om tennisklubben. Og flere var henne at spørge ind til klubben. Og vi er sikre på, at nogen af gæsterne vil være at finde som nye medlemmer af klubben til næste år. Vi glæder os allerede til at byde dem velkommen. Brugsen var vært med gratis pølser samt diverse drikkevarer. Tak til brugsen for et godt arrangement. (04.10.15.)

Tirsdagshygge sluttede med lagkage

Kasserer Jette Dambæk havde det store smil fremme efter at have nydt et pænt stykke lagkage

Kasserer Jette Dambæk havde det store smil fremme efter at have nydt et pænt stykke lagkage

Den ugentlige officielle tirsdagshygge i sæsonen 2015 sluttede tirsdag den 8. september, hvor der blev spillet tennis på to baner i omkring to timer. Det sluttede med kaffe og lagkage, som Mie havde lavet, og den var som sædvanlig rigtig god. Man kan selvfølgelig stadig spille hygge om tirsdagen, men der er ikke nogen, der står for det rent praktiske. (08.09.15)

Spændende tennisfinaler og nye klubmestre

Fladså Tennis afviklede lørdag den 12. september finalerne i årets klubturnering. Vi blev en god halv times tid forsinket med starten grundet regnvejr. Men så holdt det også tørvejr resten af dagen. Det blev en god dag med mange spændende kampe. Og skal vi nævne et par resultater fra kampene, så må det være, at Lisbeth K. Olsen blev tredobbelt mester og H. C. Jensen dobbelt mester. Hjertelig tillykke til alle deltagere med de flotte resultater. Dagen sluttede med sæsonafslutning i klubhuset, hvor der blev serveret stegt flæsk og persillesovs. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor det sociale samvær var i højsædet. Det levede op til klubbens mottto: "vi er en hyggelig klub". Se navne og billeder af de nye klubmestre under menupunktet Klubmestre. (13.09.15.)

Fladså er med i Sjælland Syd vinter 2016
Fladså Tennis er repræsenteret med 6 personer ved det årlige Sjælland Syd stævne i vinter. Det afvikles i perioden fra den 5. til den 7. februar 2016 i Næstved Tennishal. Har man lyst til at overvære nogen af kampene, er man meget velkommen. (24.12.15.)

Godt nytår

Vi ønsker vore medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer et godt og lykkebringende nytår med tak for et godt og positivt samarbejde i året, der er gået. Vi glæder os til nye udfordringer i det nye år. 

Med venlig hilsen
bestyrelsen i Fladså Tennis. 
(29.12.15.)

Mor og datter oplevede
Aktiv Fritid i Fladså

Fladså Tennis var repræsenteret med minitennis i hallen og en infostand i det store mødelokale ved arrangementet "kom og oplev Aktiv Fritid i Fladså". Det foregik søndag den 23. august i og omkring Fladså Hallen. Og et par af klubbens aktive spillere gjorde god reklame for tennisspillet. Det var mor og datter Pernille og Ida Svarre. Og de fik sved på panden. Det store arrangement havde samlet 24 foreninger, der præsenterede deres aktivitet enten fysisk eller med infomateriale. Det blev et vellykket arrangement med mange ildsjæle og besøgende gæster. (23.08.15)

Fladså vandt tre ud af fire mulige finaler
Ved det årlige Sjælland Syd stævne i weekenden den 7.-9. august i Næstved, deltog Fladså med 6 spillere. Vi deltog i fire rækker og vandt de tre. Super flot resultat. Jeg mindes ikke, at vi har gjort det så godt tidligere, deltagerantallet taget i betragtning.Tillykke med de flotte resultater. Der deltog 67 spillere fra 7 klubber. Vinder af mix serie 4: Jette Dambæk og Carsten Petersen. Vinder dame double serie 3: Karen Lisbeth Hansen og Jette Dambæk. Vinder af herre double serie 3: H. C. Jensen og Jørgen Rasmussen. (10.08.15.)

Indbydelse til Sjælland Syd vinter 2016
Så er indbydelsen til Sjælland Syd vinter 2016 kommet. Den er rundsendt til klubbens medlemmer den 19. november via mail. Stævnet afholdes i dagene 5.-7. februar. Det foregår som altid i Næstved tennishal. Vi håber, at se rigtig mange tilmeldinger. Sidste frist for tilmelding er den 21. december til formand Jørgen Rasmussen via mail msjr@privat.dk (22.11.15.)

Sidste spilledag og banelukning
Den udendørs tennissæson 2015 er ved at være slut, men du kan stadig nå at spille, inden tennisanlægget lukkes ned. Sidste spilledag er lørdag den 24. oktober. Dagen efter, altså søndag den 25. lukkes banerne ned. (20.09.15.)

Resultater fra DGI turneringen
Fladså Tennis har 3 hold med i DGI turneringen. Vi vil løbende opdatere resulaterne, efterhånden som kampene bliver afviklet.
 
 
Serie 2, holdleder Pernille Svarre
Fladså 1 - Næstved 3:   2-2
Fladså 1 - Næstved 1:   2-2
Fladså 1 - Præstø 2:     0-4
Fladså 1 - Præstø 3:     2-2

Fladså 1 har nu spillet alle sine kampe i serie 2.

Serie 4, holdleder Jørgen Rasmussen
Fladså 2 - Præstø 4:   2-2
Fladså 2 - Stensved:  2-2
Fladså 2 - Fakse 5:    3-1
Fladså 2 - Fakse 6:    1-3

Fladså 2 har nu spillet alle sine kampe i serie 4.
 

Serie 5, holdleder Karen L. Hansen
Fladså 3 - Vordingborg 2:   0-4
Fladså 3 - Præstø 5:   1-3
Fladså 3 - Holme Olstrup:  4-0  
Fladså 3 - Præstø 6:    0-4  
Fladså 3 - Fakse 7:  1-3

Fladså 3 har nu spillet alle sine kampe i serie 5.
                                                                                                        (18.09.15.)

Minibanen genopstår
- Helmer gjorde det

Minibanen har i flere år ikke været passet og vedligeholdt. Der var meget ukrudt på den. For et par år siden besluttede bestyrelsen at så den til med græs og spille på det. Men det synes Helmer Jacobsen, var en dårlig ide. Han tilbød i stedet at renovere banen og holde den fremover. Og det synes bestyrelsen var en god ide og sagde tak for det. Og efter 22 timers ihærdigt arbejde, kunne Helmer aflevere en flot genopstået minibane. Tak for det Helmer. (04.05.15.)

Første æresmedlem i Fladså Tennis
På generalforsamlingen i Fladså Tennis blev Hans Chr. Jensen, i daglig tale kaldet HC, udnævnt til foreningens første æresmedlem. Hans Chr. Jensen har været et trofast medlem af foreningen siden starten i 1982. Han har igennem årene ydet en stor indsats for Fladså Tennis. Med sine 80 år er han et godt forbillede for andre, og et tydeligt bevis på, at alderen ikke betyder noget. Han er fortsat aktiv både på og udenfor banen. Han er en god ambassadør for Fladså Tennis og det frivillige foreningsarbejde, understregede formand Jørgen Rasmussen ved prisoverrækkelsen. Det var en glad og overrasket prismodtager, der sagde tak for udnævnelsen. (februar 2015)

Opfordring på autoreklame
Vi har et dejligt tennisanlæg på Lov Stadion, men der er plads til flere. Formanden har nu sat en reklame på sin bil med teksten "spil tennis i Fladså". - Vi er en hyggelig klub, der spiller tennis og dyrker det sociale samvær. Vi har et af Sydsjællands bedste og flotteste tennisanlæg, og det er vi stolte af. Kom forbi og få en snak, og se, om det er noget for dig. Vi har både ketcher og bolde, du kan låne. - På forhåbentlig gensyn. (25.06.15.)

Kom til finaletennis på lørdag
Gennem det meste af sæsonen, har Fladså Tennis afviklet de indledende kampe i klubturneringen. Og på lørdag den 12. september skal det så afgøres, hvem der bliver klubmester i de enkelte rækker. Der skal afvikles 6 finaler. Og de første starter kl. 10.00, og den sidste kamp er programsat til at starte kl. 13.00. Alle er hjertelig velkommen til at overvære de spændende kampe. Klubben giver gratis kaffe, og der er mulighed for at købe lidt at spise og drikke til rimelige priser. På gensyn lørdag den 12. september. Vi ønsker alle finaledeltagere nogle gode og spændende kampe. (07.09.15)

Husk tirsdagshygge for seniorspillere
Husk, at der hver tirsdag er hyggetennis for seniorspillere. Alle, såvel nye som gamle medlemmer, er meget velkommen. Vi starter kl. 18.00. Vi mixer spillerne i løbet af aftenen. Efter 1-2 timers tennis, slutter vi af med kaffe/te og blødt brød og socialt samvær. (16.05.15.)

Kagemand og vimpel i gave ved standerhejsningen
Solen skinnede og mange var mødt op ved standerhejsningen tirsdag den 28. april for at markere starten på den udendørs sæson 2015. Formanden, Jørgen Rasmussen, gav en kort orientering om foreningen. Og sidst men ikke mindst, hvordan vi skal passe på banerne her i starten af sæsonen, da de er meget sårbare. Efter en velkomstdrik, og lidt mundgodt, blev der spillet tennis en god times tid, hvorefter der var socialt samvær, hvor der bl.a. blev drukket kaffe/te og spist kagemand. Ved standerhejsningen fik vi en vimpel i gave til foreningens flagstang af Inge Schmidt og Mimi Larsen. (april 2015)

Så kom der gang i juniorcafen
Efter aflysning, grundet regnvejr den 12. maj, så kom juniorcafen i gang tirsdag den 19. maj. Solen skinnede og mange glade juniorspillere var mødt op for at komme i gang med at spille tennis. Juniorcafen fortsætter hver tirsdag, understreger ungdomstræner Mie Svarre. Hold 1 træner fra kl. 15.15 til 16.30, og hold 2 fra 16.45 til 18.00. (20.05.15.)

Flot 2. plads til Fladså par
Ved Sjælland Syd stævnet vinter 2015 i Næstved Tennishal, var Fladså repræsenteret med 5 spillere.  Det blev til en flot 2. plads til John Nielsen og Jørgen Rasmussen i herre-double serie 4. (februar 2015)

Fladså deltager i Sjælland Syd tennis 
Fladså Tennis er repræsenteret med 6 spillere i den årlige Sjælland Syd turnering i tennis. Turneringen afvikles den 7.- 9. august på Næstved Tennis Klubs baner på Nygårdsvej. Har du lyst til at se nogen af kampene, så er alle hjertelig velkommen. (02.07.15) 

Morgencomplet med det hele ved generalforsamlingen
Fladså Tennis har afviklet den årlige generalforsamlinng 2015 i klubhuset. Som noget nyt blev generalforsamlingen afviklet søndag formiddag. Der blev serveret et morgencomplet med det hele. Det nye initiativ blev positivt modtaget. Så det vil bestyrelsen overveje at gentage til næste år. Regnskabet udviste et underskud på knapt 3.500,- kr. Det skyldes bl.a., at foreningen har mistet et årligt tilskud på 6.000.- kr. fra Næstved Kommune. Der var genvalg på alle poster. (februar 2015)

Så starter juniorcafeen op igen
Så starter juniorcafeen op igen efter sommerferien. Det sker tirsdag den 11. august. Vi ved, at nogen af deltagerne har problemer med at komme til den tid, de havde før sommerferien, grundet senere fri fra skole. Derfor er det en god ide at kontakte Mie på tlf. 2395 7635, så I kan aftale en anden tid og dag for træning. (03.08.15.)

Kom og oplev Aktiv Fritid i Fladså den 23. august
Mere end 20 lokale foreninger, og andre brugere af hallen, præsenterer deres aktivitet i og omkring Fladså Hallen søndag den 23. august mellem kl. 10.00 og 13.00. Fladså Tennis er også med. Vi spiller minitennis i hallen mellem kl. 10.00 til 10.45. Kom og prøv. Alle er hjertelig velkommen. Det er gratis. Reserver allerede nu dagen. Vi glæder os til at se Jer. Mere om arrangementet vil fremkomme i diverse medier. (07.07.15.)

Så er klubturneringen 2015 sat i gang
Så er programmet for klubturneringen 2015 på gaden. Der er tilmeldt 21 spillere. De er fordelt i 7 rækker. De indbyrdes kampe skal være afviklet senest søndag den 6. september. Der afvikles finaler lørdag den 12. september. Dagen slutter med klubafslutning om aftenen. Program og resultatliste ligger i klubhuset, men er også sendt ud via mail til de deltagende spillere. (03.06.15.)

Fladså var med på Foreningernes Dag i Næstved
Igen i år var Fladså Tennis repræsenteret på Foreningernes Dag i Næstved lørdag den 5. september. I år havde tennisklubberne i Næstved Kommune slået sig sammen om en stand i samarbejde med Sandved Tornemark Idrætsforening (STIF). Og det var en positiv oplevelse. Der var opstillet 2 transportable minitennsibaner. Og mange var henne at prøve spillet. Både børn og voksne. Vi traf også nogle mennesker fra Mogenstrup området, og de blev nu opmærksom på, at der var nogle tennisbaner i Lov. Det bliver spændende at se, om de får lyst til at prøve og se vores dejlige anlæg. Fladså vil gerne sige tak til de deltagende tennisklubber og STIF for husly og et godt samarbejde. (05.09.15.)

Der var råhygge ved juniorafslutningen med ungdomstræner Mie i baggrunden

Der var råhygge ved juniorafslutningen med ungdomstræner Mie i baggrunden

Juniorafslutning 
med pølser og is

Klubbens juniorspillerne sluttede sæsonen tirsdag den 1. september. Der blev startet med at spille tennis, hvorefter der blev hygget med sodavand, pølser og is. Det har været en sæson, hvor den nye skolereform har sat sine spor. Flere af børnene er kommet hæsblæsende til træning for at nå frem til den fastsatte tid. Det har været en god sæson med nogle aktive og dygtige børn og unge, fortæller ungdomstræner Mie Svarre. Vi ses igen til næste år, men samtidig opfordrer Mie til, at man fortsat kan spille tennis resten af sæsonen på anlægget. (02.09.15.) 

Slutstillingen i DGI holdturnering 2015

For Fladsås vedkommende sluttede de tilmeldte hold som følger:

Serie 2 (holdleder Pernille Svarre) blev nummer 4

Serie 4 (holdleder Jørgen Rasmussen) blev nummer 3

Serie 5 (holdleder Karen L. Hansen) blev nummer 5

(14.10.15.)

Del siden