Fladså Tennis gennem de første 25 år – kort fortalt

Af Jørgen Rasmussen

Starten på foreningen

Den 9. marts 2007 kunne Fladså Tennis fejre 25-års jubilæum. Men historien går helt tilbage til den 12. december 1978, hvor den første stiftende generalforsamling blev afholdt. Men det kom der ikke noget tennis ud af. Det gjorde der først den 9. marts 1982, hvor der på initiativ af Mogens Hansen, Everdrup blev indkaldt til stiftende generalforsamling. Der mødte omkring 30 interesserede personer op. Og den 13. april 1982 gik tennisspillet i gang i henholdsvis Fladså-Hallen og Korskildehallen.

Asfaltbanen i Brøderup

I 1983 blev der fremsendt en ansøgning til Fladså Kommune om tilladelse til opsætning af hegn omkring den allerede etablerede basketball bane ved Korskildehallen. Tilladelsen blev givet, og et lån i hovedafdelingen i IF. Fladså på 20.000,- kr. blev anvendt til hegn omkring banen. Opsætningen blev udført af ”unge i arbejde” fra Næstved. Og Fladså Kommunes materielgård udlagde et nyt lag asfalt. Lørdag den 28. april 1984 blev tennisklubbens første store mærkedag. Det var dagen, hvor formanden for kommunens Fritidsnævn Børge Nielsen, Axelved og borgmester Ole Steffensen indviede klubbens første tennisbane – asfaltbanen i Brøderup. Det var en stor begivenhed for klubben, endelig at kunne spille tennis udendørs.

Anlæg af to tennisbaner i Lov

I august 1984 blev kommunen tilskrevet om fremtidens planer på Lov Stadion. Og i marts 1985 blev der iværksat en underskriftsindsamling blandt medlemmerne om tilsagn på et indskud på 3.000,- kr. til et nyt baneanlæg i Lov. I maj 1985 giver Storstrøms Amt tilladelse til etablering af et tennisanlæg ved Lov sportsplads på matr.nr. 4 bx Lov by. Fritidsnævnet giver tilsagn om et tilskud på 12.000,- kr. til indkøb af net og stolper. Kommunens kulturudvalg giver tilladelse til brugsret og anlæggelse af banerne i Lov.  Entreprenør Leif Rasmussen anlægger de to rødgrusbaner. Firmaet Stenger i Næstved leverer og opsætter hegn omkring banerne, og firmaet Katrinedal leverer det røde grus. De samlede anlægsudgifter af de to tennisbaner beløber sig til i alt 232.200,- kr.

Istandsættelse af klubhus

I september 1985 forhandler tennisbestyrelsen med Fladså Fodbold om istandsættelse af det daværende klubhus på Lov Stadion. Fladså Kommune havde tidligere overfor IF. Fladså ladet en bemærkning falde om måske at rive klubhuset ned. Det skyldes, at klubhuset ikke havde været brugt i mange år. Der var stort set kun murene tilbage. Fladså Tennis og Fladså Fodbold bliver enige om at istandsætte klubhuset, så det igen kunne bruges til omklædning og bad. Det var et stort projekt, der blev udført af frivillig arbejdskraft, hvor tennisspillerne var godt repræsenteret.

Et sommerhus som klubhus

I februar 1986 tilmelder Fladså Tennis et hold til SLTU-turneringen. Et par måneder senere for tennisfolket deres eget klubhus. Et udtjent sommerhus flyttes fra Herlev til Lov Stadion. Det bliver istandsat, og fungerer som samlingssted. Omklædning og bad sker i det nyrenoverede omklædningsrum ved fodboldens nuværende klubhus.

Eget anlæg og to nye rødgrusbaner

Lørdag den 24. maj 1986 forbliver nok den største dag i Fladså Tennis historie. Det var den dag, hvor borgmester Ole Steffensen klippede snoren over og officielt indviede de to nyanlagte rødgrusbaner på Lov Stadion. Det var også en stor dag for klubbens første formand Mogens Hansen. Han var en aktiv tovholder på hele projektet omkring opstart af klubben og det nye tennisanlæg på Lov Stadion. 

I marts 1987 bevilger kommunen klubben 10.000,- kr. til et vandingsanlæg på tennisbanerne.

Interessen er stor

Allerede i september 1987 er interessen for at spille tennis så stor, at kapaciteten på anlægget er for lille. Der tales om at etablere et lysanlæg eller en bane 3. Derudover er der også ønsker om en slagmur.

En forfærdelig dag

Den 24. september 1988 var en forfærdelig dag for Fladså Tennis. En voldsom efterårsstorm lagde det meste af hegnet omkring tennisbanerne ned. Det var et sørgeligt syn.

Planer om en ny bane og tennishal

I forbindelse med en revision af kommuneplanen sender klubben i 1989 et forslag ind om et areal til etablering af bane 3 samt et areal til opførelse af en eventuel tennishal bag volden ud mod Lovvej.

Venteliste for nye medlemmer

Den 17. maj 1989 var medlemstallet 182. Det er lige i overkanten, hvad 2 baner kan bære. Derfor er det nødvendigt at oprette en venteliste. I september 1989 søges kommunen om tilladelse til etablering af bane 3 og opsætning af en slagmur. I januar 1990 meddeler Fredningsnævnet dispensation til etablering af bane 3.

Bane 3 indviet

Den 10. juni 1990 oprandt igen en mærkedag i tennisklubbens historie. Det var den dag, hvor bane 3 blev indviet. Den blev etableret af den lokale entreprenør Holbøll fra Lov. Den samlede udgift til bane 3 beløber sig til 174.992,- kr. Den 6. marts 1991 er medlemstallet 222, og der er 15 på venteliste.

Slagmur og slagbane

I maj 1991 er der kommet en aftale i stand med Lov Beton om at levere nogle betonelementer til en slagmur. Den bliver etableret sammen med en slagbane. På trods af tennisfolkets flittige indsats kostede slagbanen i alt 28.000,- kr.

235 medlemmer er rekord

For at gøre tennisanlægget helt perfekt, trænger ønsket om et nyt klubhus med badefaciliteter sig på. I 1993 besøger bestyrelsen nogle omegnsklubber for at få inspiration til, hvordan et klubhus i Fladså skal se ud. I maj 1993 kan Fladså Tennis registrere det største medlemstal i foreningens historie nemlig 235. I 1993 bliver Fladsås 1. hold Sjællandsmester i SLTU-turneringen serie 9 og rykker op i serie 8.

Nyt klubhus

I januar 1994 fremsendes lokalplan til kommunen over et klubhusanlæg. Og den 24. september måtte det gamle klubhus give op overfor motorsav og nogle energiske medlemmer. Firmaet ”Hammerhuse” går i gang med opførelsen af et nyt klubhus. Den 28. oktober 1994 er der rejsegilde med røde pølser og håndbajere til håndværkerne.

Den 22. april 1995 blev også en af de store mærkedage i Fladså Tennis. Det var nemlig dagen, hvor klubben indviede det nye klubhus til en pris af 452.300,- kr.

De seneste år - og ønsker for fremtiden

Med opførelsen af det nye klubhus, kan man vel sige, at ringen er sluttet for Fladså Tennis. Klubben råder nu over et flot og funktionelt tennisanlæg, der lever op til nutidens krav. Derfor har der heller ikke siden klubhusets opførelse været andre større investeringer. Men det betyder ikke, at de personer, der har været med i bestyrelsen siden klubhuset blev indviet, har været passive. Nej, de har haft andre opgaver at arbejde med. Det har bl.a. været en stram økonomi grundet faldende medlemstal. Men her i jubilæumsåret kan vi glæde os over, at medlemstallet igen er for opadgående. Vi har rundet de 100 medlemmer. Og det er flere år siden, vi har haft så mange medlemmer. Vi er også i den heldige situation, at vi ikke skylder en krone på anlægget. Det er betalt i år. Derfor er vi også begyndt at gøre os nogle tanker og ønsker for fremtiden. Det er bl.a.: flere frivillige hjælpere, etablering af et lysanlæg på to baner, en overdækket terrasse foran klubhuset, et nyt aflåseligt udhus og måske et elektronisk banereserveringsanlæg. Med disse ord vil jeg sige tusind tak til alle, der har hjulpet os igennem årene. Tak for en stor og frivillig indsats. Uden Jer havde det ikke været muligt at nå de første 25 år. - Tak for det.
Senest redigeret i 2007.

Formænd gennem tiderne

1982 – 1989                 Mogens Hansen

1989 – 1999                 Marianne Nielsen

1999 – 2003                 Søren Nonbo

2003 – 2007                 Mie Svarre

2007 - 2016                  Jørgen Rasmussen


2016 - 2021                  Marianne Birkekær Christensen


2021 -                          Jesper Abildgaard

Del siden